lördag 19 september 2009

Bedräglig skattesänkning

Idag går den borgerliga alliansregeringen ut med att de skall genomföra en fjärde skattesänkning på kort tid trots att budgetunderskottet är gigantiskt , skattesänkningen finansieras helt med lånade pengar , pengar som vi inte har och som skulle behövas betydligt bättre inom vården och skolan.

Skattesänkningen blir knappt märkbar för vanliga löntagare.
Pensionärer , sjukpensionärer , arbetslösa samt alla andra utsatta grupper får inte alls ta del av skattesänkningen.
De som får en rejäl skattesänkning blir som vanligt de med högst inkomster.

Trots att det bara blir löjliga 200:- kr mer i månaden för en vanlig löntagare efter skattesänkningen påstår Moderaterna , i hopp om att inte bli genomskådade , att skattesänkningen minskar klyftorna i samhället vilket är helt felaktigt då de svagaste grupperna inte får ta del av skattesänkningen alls och halkar efter ännu mer.

Vidare påstås skattesänkningen ge minskad arbetslöshet vilket är helt felaktigt eftersom det är helt omöjligt att skapa jobb med skattesänkningar , den lilla ökade köpkraft som löntagarna får med hjälp av en ytterst snedvriden skattesänkning är dels marginell men den är också direkt avtagande efter 1- 2 år då vi vet att lite lägre skatt på arbete automatiskt ger mindre lönehöjningar då arbetsgivarna ser att arbetarna har någon hundralapp mer i plånboken än året innan.

Däremot kan den ökade klyftan som växt fram de senaste 3 åren ge ökad konkurrens om de fåtal arbeten som finns , och detta bidrar till ytterligare klyftor då samhällets svagaste individer i allt större grad slås ut när konkurrensen tilltar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej, läste det där inlägget. Tycker de säger lite emot sig själva angående censur: det är ju trots allt borgerlig press som initierar såna här privata lösningar, som mera lutar åt bekvämlighet och strömlinjeformning än flerfald. Men visst är det skrämmande. Dock inte förvånande.

Anonym sa...

Klart fall av "falsk matematik" :)