tisdag 8 december 2009

Jordbruksministern Ljuger i Riksdagen

Efter den senaste tidens uppmärksammade aktion som organisationen Djurättsalliansen bedrivit där de besökt svinstallar och fotodokomenterat omfattande vanvård har det massmediala trycket blivit så stort att det framtvingat ett uttalande av Eskil Erlandsson som idag gjorde ett riksdagsutspel i ren och skär desperation.

På Anders Ygermans kritik (S) om att vi nu fått färre kontroller och att ingen blivit ställd till svar för Djurättsalliansens avslöjande svarar Eskil Erlandsson ordagrant :

" -Nu kan vi allesammans gå ut till våra vänner och bekanta och säga att vi har en djurskyddskontroll som fungerar i hela Sverige, det kunde vi inte för Ett år sedan och det bevisas blandannat av de bilder som är förfärliga som vi har sett de senaste dagarna ! "

Detta säger Eskil Erlandsson i riksdagen inför alla åhörare trots att det var DJURÄTTSALLIANSEN som själva tagit initiativet till verklighetsrapporten och bilderna !

Betänk också att Centerpartisten Eskil Erlandsson själv varit med och flytta tillsynen till länsstyrelserna och dessutom gett länsstyrelserna resurser efter hur många människor som bor i ett län och inte efter hur många djur som finns i ett län .

Lyssna själv på det korta klipp där jordbruksministern påstår att den försämring av djurskyddet han själv har genomfört nu istället är en förbättring samtidigt som han försöker använda djurättsalliansens framgång för att själv framstå i bättre dager !

http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2094951

Vad organisationen Djurättsalliansen tycker om att deras fotodokumenterade verklighetsrapport används av Eskil Erlandsson som om den vore ett initiativ av honom det förtäljer inte historien, jag har kontaktat Djurättsalliansen Stockholm som står i förbilagan till rapporten "ETT LIV SOM GRIS" Jag kommer att publicera eventuellt svar här på bloggen.

Och vi hoppas framöver att klåfingriga politiker INTE tar åt säg äran för vad hårt arbetande ideella organisatiooner uträttar.

http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2094951

.

fredag 23 oktober 2009

Öppet brev till Läkarförbundet !

Bästa Eva Nilsson Bågenholm,

Under nästa år kommer över 50000 långtidssjuka att tvingas ut ur sjukförsäkringen till följd av lagförändringarna som trädde i kraft 1 juli 2008. Det räddningspaket som socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson presenterade i mitten på september medför föga förändring för majoriteten av de sjuka, då nivån i introduktionsprogrammet är i paritet med försörjningsstöd och kraven att delta i aktivitetsprogrammen för många sjuka är oöverkomliga.


Förutom de grupper som tvingas ur sjukförsäkringen pga de nya tidsgränserna, tillkommer en stor grupp som förlorar sin sjukpenning/sjukersättning eftersom försäkringskassans handläggare inte godkänner läkarnas värdering av nedsatt arbetsförmåga. Ett stort problem här är att begreppet "arbetsförmåga gentemot hela den nationella arbetsmarknaden" fortfarande saknar definition, vilket medför en olöst rättsosäkerhet i sjukförsäkringen. Anna Hedborg hade till uppgift att klarlägga detta begrepp, men fann uppgiften övermäktig och har nu övergett den ambitionen. Trots detta är begreppet "arbetsförmåga" fortsatt centralt i den nu gällande sjukförsäkringen. Detta kan inte annat än innebära att rättsosäkerheten och godtycket i bedömningarna av sjuka människors rätt till ersättning från sjukförsäkringen tillåts fortsätta.


I läkartidningen den 29/9-09 kan man läsa att Anna Hedborg nu föreslår ett nytt sjukförsäkrings-system där läkarna frikopplas från sjukförsäkringen efter 180 dagar. Möjligtvis är detta bekvämt för läkarkåren som slipper svåra bedömningar och konflikter med försäkringskassan. För patienterna innebär dock detta att man lämnas helt ensamma i relation till försäkringskassan.Desperationen bland Sveriges långtidssjuka är stor och närmast dagligen kommer jag i kontakt med människor som brottas med tankar om att de inte orkar kämpa vidare. Tanken att inte bli tagen på allvar, att bli ställd inför krav på prestation som man inte mäktar med och hot om att helt förlora sin ekonomiska trygghet blir för tungt. I detta läge blir jag mycket bekymrad över läkarförbundets tystnad i frågan. Är inte våra patienters väl och ve en viktig fråga för oss läkare ?

Med vänlig hälsning och hopp om svar!

Jenny Fjell


Leg läk och Med. Dr.

ST-läkare i Psykiatri

samt

Intiativtagare till Nätverket Resurs (Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället)

http://resurs.ning.com


________________________________________________________________


Åvan publicerar Jag Jenny Fjell´s öppna brev till Läkarförbundet precis som många andra gjort under dagen , det kommer att bli mycket intressant att följa huruvida Läkarförbundet kommer att beröra frågan.

lördag 19 september 2009

Bedräglig skattesänkning

Idag går den borgerliga alliansregeringen ut med att de skall genomföra en fjärde skattesänkning på kort tid trots att budgetunderskottet är gigantiskt , skattesänkningen finansieras helt med lånade pengar , pengar som vi inte har och som skulle behövas betydligt bättre inom vården och skolan.

Skattesänkningen blir knappt märkbar för vanliga löntagare.
Pensionärer , sjukpensionärer , arbetslösa samt alla andra utsatta grupper får inte alls ta del av skattesänkningen.
De som får en rejäl skattesänkning blir som vanligt de med högst inkomster.

Trots att det bara blir löjliga 200:- kr mer i månaden för en vanlig löntagare efter skattesänkningen påstår Moderaterna , i hopp om att inte bli genomskådade , att skattesänkningen minskar klyftorna i samhället vilket är helt felaktigt då de svagaste grupperna inte får ta del av skattesänkningen alls och halkar efter ännu mer.

Vidare påstås skattesänkningen ge minskad arbetslöshet vilket är helt felaktigt eftersom det är helt omöjligt att skapa jobb med skattesänkningar , den lilla ökade köpkraft som löntagarna får med hjälp av en ytterst snedvriden skattesänkning är dels marginell men den är också direkt avtagande efter 1- 2 år då vi vet att lite lägre skatt på arbete automatiskt ger mindre lönehöjningar då arbetsgivarna ser att arbetarna har någon hundralapp mer i plånboken än året innan.

Däremot kan den ökade klyftan som växt fram de senaste 3 åren ge ökad konkurrens om de fåtal arbeten som finns , och detta bidrar till ytterligare klyftor då samhällets svagaste individer i allt större grad slås ut när konkurrensen tilltar.

söndag 23 augusti 2009

Saftigt köttben !

Den senaste opinionsmätningen från SIFO som idag publicerades i alla större dagstidningar och på text-TV visar att de Rödgröna leder med några procentenheter över den borgerliga sittande regeringen.
Undersökningen visar också att Folkpartiet tappat 2% och det är här det börjar bli intressant.

Min gissning är att Folkpartiet inom något kvartal måste få regeringens tillåtelse att servera väljarna ett eller flera saftiga valköttben för att stävja väljartappet på en tidig nivå , Folkpartiet måste stå bakom mera valfläsk för att inte den borgerliga regeringen som helhet skall tappa för många röster.

Hur köttbenen kommer att se ut ? , troligtvis i form av löfte om någon åtstramning för invandrare , eller kanske i form av något "snusförnuftigt" förslag rörandes precis vadsomhelst avsett att locka medelklassväljare.
Det kan också bli tal om något "rejält" förslag gällande skolorna som är den del av folkpartiets politik som anses tilltala något äldre medelklassväljare som har barnbarn i skolorna och tycker att det måste bli "ordning och reda".

onsdag 19 augusti 2009

Dagens patet !

Dagens patet och självömkare är den förra moderata gruppledaren Lars Tobisson som i direktsändning i radioprogramet "Studio Ett" på fullaste allvar beklagar sig över att han i sin ungdom var för rik för att få både stipendium och studielån.

I sina nya memoarer berättar Tobisson om hur hans mor som var hemmafru hade fullt upp med att diktera för städerska , hushållerska , sömmerska och tvätterska hur de skulle sköta sina sysslor och att han trots detta tack vara låg ekonomisk avkastning på hans fars fastigheter inte hade det mycket bättre än många kamrater.

Tobisson menar att högerpolitiken om den införts fullt ut på 70-talet , för individen skulle inneburit störr valfrihet och större möjligheter att planera för sitt eget liv , samt att alla människor med högerpolitiken skulle få samma möjligheter , detta är naturligtvis något som är mycket enkelt att yttra sig om då Tobisson själv är född med guldsked i mun.

Du kan själv lyssna direkt på inslaget med Tobisson genom följande länk :
http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1906803

Läs om inslaget på Studio Ett´s egen hemsida för 2009-08-19 :
http://www.sr.se/sida/default.aspx?programid=1637