lördag 7 september 2013

Bisfenol A i kranvattnet.

Ekot rapporterar i dag om Bisfenol A ( hormonstörande och cancerogen ) i kranvattnet i vissa fastigheter, Vart kommer då detta ifrån ? Det är naturligtvis inte koppar eller järnrör som släpper ifrån sig Bisfenol A.

Det handlar om fastigheter som fått sina befintliga och gamla vattenledningar renoverade genom "relining" , relining innebär att ett gammalt läckande vattenledningsrör av koppar eller järn får ett nytt tätskikt av plast på insidan där vattnet rinner, man kan förenklat säga att ett nytt rör av plast gjuts på plats på insidan av det befintliga röret av metall.

Så det är endast de som bor i fastigheter som fått sina stammar renoverade genom relining som har Bisfenol A i dricksvattnet, traditionellt stambyte där väggar och golv bilas upp för byte till nya metallrör berörs naturligtvis inte.

Personligen är jag tom. tveksam till att leda vatten i PEM-slang, men det är svårt att finna alternativ om vattnet exempelvis skall ledas upp från en borrad brunn och metallrör inte går att använda då själva nedsänkningen av pumpen skulle bli nästan omöjlig.

Jag tycker inte att man skall dricka vatten ur relinade rör, nu finns det flera stora företag som enbart lever på att relina och de fastighetsägare som gärna relinar i stället för att bekosta ett riktigt stambyte är naturligtvis många så kanske kommer vi att få se lobbyorganisationer gå ut och förklara ofarligheten med Bisfenol A ?

SR ( Borgerlig Public Service )