torsdag 1 mars 2012

Reinfeldts uttalande var (tyvärr) ren lögn.

Efter SVTs intervju av Sjöstedt framkommer att Sjöstedt är realist gällande fildelningsfrågan. Det går helt enkelt inte att efterleva lagar som vill bötfälla och spärra in nästan 2 miljoner Svenskar. Dessutom skapar förföljelse av vanliga människor som fildelar en misstro mot hela rättssamhället eftersom efterlevande av de lagar som reglerar fildelning inte bara kräver att polisen och åklagare ger sig på 2 miljoner Svenskar, det kräver också att de Svenskar som döms uppfostras och informeras om hur landet Sverige ser på de "brott" fildelarna har begått för att de inte skall känna skepsis och hat mot samhället i stort. Det är helt enkelt en omöjlighet att uppfostra 2 miljoner Svenskar till att tycka att deras fildelning är ett allvarligt brott som förtjänar böter och fängelse.

Reindeldt gick till val på att "-Vi INTE skall jaga en hel ungdomsgeneration" ,  nu är den ungdomsgenerationen, och vi andra, jagade. Så mycket för det löftet.

Då är Sjöstedt mer inne på ett realistiskt alternativ där man måste låta folk fortsätta med sin fildelning OCH hitta ett sätt där musiker och filmskapare kan få betalt för sina verk.

3 kommentarer:

Peter Madison sa...

De är inte många men det finns hopp om framtiden då man får höra en politiker som åtminstone har en fot kvar i verkligheten...

Marcus , Likvid Vänster sa...

Det bästa vore om medieindustrins lobbyorganisationer genomskådades av politiker från alla olika läger.

Anonym sa...

Vilken kostnad för samhället dessutom, bara för att hålla fritt bolagens vinstmaskineri...t