torsdag 4 juli 2013

Carl Bildt ges felaktig trovärdighet i SR.

De senaste dagarna har Vi överösts med nyheter om Egypten och muslimska brödraskapet.

Skrämmande är att i många nyhetssändningar från SR så får Carl Bildt uttala sig om situationen som om han vore expert trots att inte ens Egyptierna själva har någonsomhelst koll på situationen.

Carl Bildt ges här, av rosestinna almedalsjournalister, fritt tolkningsföreträde och vi som lyssnat vet att han lägger in mycket egna värderingar och tyckande om ekonomi och dylikt, sådant som har 0 nyhetsvärde i den ny rådande Egyptiska situationen, allt mynnar naturligtvis ut i att vi skall se den moderata politiken som något bra.

Journalisterna ställer bara frågor som mähän och verkar allmänt dåligt pålästa, också normalt insatta journalister som Mari Forsblad framstår som helt tappad bakom en vagn. Problemet är att när Carl Bildt får framstå som allvetande och insatt ges han helt felaktigt trovärdighet han sedan använder för att basunera ut sina politiska åsikter.

Inga kommentarer: