onsdag 14 januari 2015

Såhär står det i ingressen till kvällens uppdrag granskning :


"Under flera år har tipsen från Österåker kommun kommit in till Kommungranskarna. Tips om att kommunen gör skillnad på folk och folk. I vårens premiär av Uppdrag granskning undersöker Sophia Djiobaridis ett svartbygge som kommunen i efterhand försöker göra lagligt, och spåren leder till en hemlig relation mellan några toppolitiker, och en rik grevefamilj.
Säbyviken i Österåker har debatterats i många år i kommunen. För trots att det råder strandskydd och trädfällningsförbud nere i viken så får grevefamiljen, som äger marken där, gång på gång tillstånd att bygga, fälla träd, eller spränga bort berg, utan att grannarna tillfrågas. Och när grannarna överklagar och får rätt av högsta instans, struntar kommunen i beslutet. Den som gynnas är den stora markägaren och grevefamiljen på Rydboholms slott."

En fråga som enbart ytligt berörs i reportaget är varför kommunen låter detta fortgå och hur det kunde bli så här från första början.

Det sägs i reportaget att "-Det är en så stor markägare att kommunen inte ens kan anlägga en cykelväg utan tillåtelse från grevefamiljen douglas."

Det är just därför kommuner skall äga mark, så att de kan bygga infrastruktur till invånarna. De senaste 10 åren har det varit väldigt populärt bland kommuner att sälja ut mark under parollen att "kommuner skall inte vara markägare utan ägna sig åt sådan som kommuner skall göra". De flesta förstår naturligtvis att en kommun som inte har egen mark inte heller kan utvecklas, att behöva köpa eller expropriera mark så fort något skall göras är så dyrt och tidskrävande att det är mycket effektivare för en kommun att ha ett relativt stort markägande. Jordbruksmark arrenderas dessutom ut och ger kommunen en extra inkomst, skog ger också avkastning och pengar.

Länk till programmet

En kommun som saknar ägande är en bakbunden kommun som rika markägare lätt kan utnyttja förr egen vinnings skull.

Inga kommentarer: