måndag 18 mars 2013

Reinfeldts tågparodi fortsätter

De senaste åren har vi varje vecka kunnat höra om stora förseningar av tågtrafiken. På sommaren kröker sig spåren då de blir för varma i solen och metall utvidgar sig ganska mycket när den blir varm, spåren ser ut lite som liggande "S" och är inte farbara, på hösten är det nerblåsta kontaktledningar och blöta löv på spåren som förhindrar trafiken. Vintern är ännu eländigare med minusgrader och frysta växlar somt givare vid hjulen som går sönder, själva plogningen av spåren verkar också vara ett problem. Så här fortsätter det in absurdum och våren kan bjuda på någon störtflod som gör att elskåp översvämmas vilket tar flera dagar att laga.

De riktiga problemen är naturligtvis inte vädret utan att hela vår vagnpark med tåg somt vår järnväg har åldrats och inte underhålls i förebyggande syfte längre, det enda underhåll som sker på järnvägen är numera avhjälpande av direkta akuta fel samt lappande och lagande av direkt uppenbara defekter.

Av rena kostnadsskäl görs inget planerat underhåll av sådant som är helt och där ligger det största problemet.

Innan driften av järnvägen privatiserades var det banverket som skötte drift och underhåll, de kunde åka ut med 10 gubbar och två manskapsbodar och jobba med förebyggande underhåll på en 2 kilometer lång järnvägssträcka i flera dagar, nu underhålls inte samma sträcka alls om inget uppenbart fel föreligger.

Banverket är numera utbytt av ca. 500 olika underentreprenörer som jobbar mot faktura, vissa av dessa underentreprenörer är stora, andra är små och har bara en handfull anställda eller färre. Många av dessa underentreprenörer anlitar egna underentreprenörer.

Kontrollapparaten för att alla dessa underentreprenörer skall göra det de påstår sig göra är dyr och illa fungerande, stora pengar går till administration och samordning av alla små privata aktörer, pengar som kunde gått till riktiga banverksarbetare, ett yrke människor var stolta över fram till mitten på 90-talet.

Det säger sig självt att det är enklare och mer effektivt att låta banverket drifta och underhålla järnvägen än att försöka samordna 500 små underentreprenörer, här har den borgerliga alliansen helt klart låtit ideologi gå före sunt förnuft och resultatet ser vi varje vecka i de flesta rapporterande medier.

Dagens förseningar rör i princip hela stambanan från Malmö upp till Gävle och det är egentligen oviktigt vad förseningen påstås bero på+ just denna gång, konceptet att låta samhällsviktiga kommunikationer vara outsourcade till 500 olika underentreprenörer fungerar helt enkelt inte i praktiken och det är jävligt fräckt och respektlöst av nuvarande regering att säga till tågresenärer att deras tid är mindre värd än ministrarnas tid som åker bil och flyg så ofta de kan.

SR tågkaos (Publicservice)  DN Tågkaos (Borgerlig)

Tom. gammelmoderaten Ulf Adelsohn har kritiserat regeringen för tågparodin, vilket han inte skulle gjort, han fick nämligen lämna sin styrelseordförandepost i April 2011 efter detta.

Att avhjälpa tågkaoset genom att samordna förebyggande underhåll av spåren är något de flesta förstår skulle fungera, men det mest skrämmande med nuvarande system är att denna regering skjuter ett stort kostnadslass framför sig, ett miljardlass som måste tas förr eller senare i framtiden om vi vill ha järnvägen kvar.

Det är alltid effektivare och billigare att underhålla järnväg än att lappa och laga när skadan redan är skedd.

Schweizarna, med lika stor spårträngsel som i Sverige, skrattar bara åt det Reinfeldts tågkaos :
http://www.svt.se/nyheter/varlden/schweizare-skrattar-at-svenska-forseningar

Inga kommentarer: